שימור מבנים


ביצוע של מבנים היסטוריים המיועדים לשימור מצריך ניסיון קודם וידע בתחום. לצפייה בפרויקטים ›

על מנת לאפשר למוסדות לשמר את אתריהם, נדרשת החברה לעבוד על פי הנחיות שימור מחמירות, הכוללות:

  • חקר והבנה של המבנה ההיסטורי המיועד
  • היכרות עם חומרים בהם ביצעו שימוש בעבר
  • יישום חומרים בשיטת העבודה הנהוגה באותה תקופה
  • שחזור פריטים על פי דרישות אדריכל השימור
  • ועוד


בונים באחריות
חברת אמנון שאול מתגאה בסטנדרט עבודה גבוה, בעמידה קפדנית בלוחות זמנים שנקבעים מראש ובמתן אחריות מלאה לכל פרויקט שהיא מבצעת.